Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zasady dotyczące zwrotów

Zgodnie z przepisami ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287) Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.
 
Konsument to osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem internetowym (przedsiębiorcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której stanowi art. 221 k.c.
Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta  to osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 
W celu dokonania zwrotu należy odesłać produkt na adres:
 
BIMEX sp. j.
Gutowo Wielkie 7; 62-300 Września
 
Wraz z Towarem należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Dokument oświadczenia o odstąpieniu od umowy można również wysłać elektronicznie na adres e-mail: sklep@bimex.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące tej procedury oraz wzór oświadczenia znajdziesz poniżej.
 
POUCZENIE
1.       Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienie od umowy sprzedaży może dotyczyć wszystkich albo niektórych Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
2.       Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient (będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta)  wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować BIMEX osobiście (pod adresem (BIMEX  - 62-300 Września, Gutowo Wielkie 7) lub pocztą elektroniczną (na adres: sklep@bimex.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie może mieć formę pisma lub wiadomości e-mail.
4.       Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.       W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży  BIMEX zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez BIMEX), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności BIMEX dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
6.       Zwracany towar należy odesłać lub przekazać na adres BIMEX, Gutowo Wielkie 7, 62-300 Września, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o odstąpieniu od umowy.
7.       Klient ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:
a.        o świadczenie usług, jeżeli BIMEX wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez BIMEX utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.       w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.        w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
d.       w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e.       w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f.         Informacja na temat korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przesyłana jest do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta także wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia.

Wzór oświadczenia.

pixel