Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Oświadczenie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zgodnie z art. 37 i 38 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) informujemy o możliwości nieodpłatnego odbioru przez Bimex (dalej: Dystrybutor) zużytego sprzętu pochodzącego z Państwa gospodarstw domowych:

1.      Dystrybutor zobowiązany  jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany, a ponadto zużyty sprzęt jest kompletny.

2.      Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3.      Dystrybutor  prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

4.      Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego.

5.      Warunkiem zwrócenia zużytego sprzętu jest przygotowanie go do zwrotu - odłączenie od wszelkich instalacji i opróżnienie.

6.      Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

pixel